Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Pervin
dc.date.accessioned2023-04-07T07:37:33Z
dc.date.available2023-04-07T07:37:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTunç, P. (2020). Çocukluk çağı travması ile bozulmuş yeme tutumları ilişkisinde ebeveyne bağlanmanın düzenleyici rolünün incelenmesi. Turk J Child Adolesc Ment Health, 27(2), 75-84.en_US
dc.identifier.issn1301-3904
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3702
dc.description.abstractAmaç: Çocukluk çağı travma ve ebeveyne bağlanma tarzları bozulmuş yeme tutumlarında spesifik olmayan bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bozulmuş yeme tutumlarını belirlemede çocukluk çağı ihmal ve istismarı ve ebeveyne bağlanma tarzlarının etkileşimleri tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmada, çocukluk çağı travmaları ve bozulmuş yeme tutumları arasındaki ilişkide ebeveynden algılanan bağlanma tarzlarının düzenleyici etkisinin araştırıldığı hipotetik bir model test edilmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırmanın verileri üniversite öğrencileri örnekleminde (n=1,100) Çocukluk Çağı Ruhsal Travma ölçeği, Yeme Tutumu ölçeği ve Ebeveyne Bağlanma ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Analiz sonuçları çocukluk çağı travmasının yeme bozukluğu semptomlarını doğrudan etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, yeme tutumu ile duygusal ihmal, duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar arasındaki ilişkide anneden algılanan ilgi/kontrol boyutunun düzenleyici etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Klinisyenler, yeme davranışındaki bozulmayı, çocukluk çağı travması ve ebeveyne bağlanma güvensizliği olarak değerlendirebilir. Bulgular ile bağlantılı olarak bozulmuş yeme tutumlarında, psikoterapide kurulan terapotik ilişki ile kapsamında psikoterapistin ilgi ve kontrol davranışının travmayı iyileştirici gücü önemli hale gelmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErkan Moren_US
dc.relation.ispartofÇocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisien_US
dc.identifier.doi10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectEbeveyne Bağlanmaen_US
dc.subjectÇocukluk Çağı Travmasıen_US
dc.subjectYeme Tutumuen_US
dc.titleÇocukluk Çağı Travması ile Bozulmuş Yeme Tutumları İlişkisinde Ebeveyne Bağlanmanın Düzenleyici Rolünün İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4938-0510en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTunç, Pervin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record