Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCangözi İsmail
dc.contributor.authorErdoğdu, Aylin
dc.date.accessioned2023-04-10T10:44:05Z
dc.date.available2023-04-10T10:44:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationCanöz, İ., & Erdoğdu, A. (2019). Sektörel güven endeksleri ve BİST sektör endeksleri arasındaki ilişkilerin simetrik ve asimetrik nedensellik analizi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 26(3), 833-849.en_US
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18657/yonveek599397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3725
dc.description.abstractBu çalışmada Ocak 2011-Haziran 2019 dönemi için, güven ve borsa endeksleri arasındaki sektörel bazlı ilişkiler araştırılmaktadır. Finansal hizmet güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven ve borsa endeksleri değişkenlerine ait aylık veriler, ilgili dönemde ilk olarak, Hacker ve Hatemi-J (2006) testiyle simetrik nedensellik, ikinci olarak, Hatemi-J (2012) testiyle asimetrik nedensellik ilişkisi açılarından incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda edinilen bulgulara göre; Türkiye’de sektörel güven endeksleri ile ilgili Borsa İstanbul (BİST) sektör endeksleri arasında simetrik bir nedensellik ilişkinin varlığı tespit edilememiştir. Buna karşın, bu değişkenler arasında asimetrik bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle, sektörel güven endeksleri ile borsa sektör endeksleri arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi bulunmazken, bu değişkenlerin bileşenleri üzerinden bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherManisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.relation.ispartofYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.18657/yonveek599397en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüven Endeksien_US
dc.subjectBorsa Sektör Endeksien_US
dc.subjectSimetrik Nedenselliken_US
dc.subjectAsimetrik Nedenselliken_US
dc.titleSektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör EndeksleriArasındaki İlişkilerin Simetrik ve AsimetrikNedensellik Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3351-6754en_US
dc.authorid0000-0002-3351-6754en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage833en_US
dc.identifier.endpage849en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorCangöz, İsmail
dc.institutionauthorErdoğdu, Aylin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record