Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDirican, Cüneyt
dc.date.accessioned2023-04-13T12:24:05Z
dc.date.available2023-04-13T12:24:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDirican, C. (2019). Uzaydan Dünyaya Gelebilecek Tehditler, Uzaylı İstilası veya Dünya Dışı Yaşamla Temas Durumu: Finansal Kurumlarda ve Piyasalarda Sürdürülebilirliğe, Risk Yönetimine Dair Önerme ve Yaklaşımlar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 51-68.en_US
dc.identifier.issn2149-4622
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3738
dc.description.abstract“Uzayda yalnız mıyız? Neredeler?” soruları insanlık tarihinin en büyük sorularından biridir. Eğer kâinatta yalnız değilsek ve “Wow” sinyalini uzaydaki bir akıllı yaşam formu gönderdi veya Oumuamua akademide iddia edildiği gibi bir uzaylı gemisi ise veya uzay-zamanda bir gün insanlık evrende uzaylı bir varlıkla temas ederse bu durumun, (keza göktaşı, virüs, uzay savaşları gibi uzaydan gelebilecek diğer risklerin de) birçok etki ve sonuçları olacaktır. Bu konu farklı disiplinlerinde incelenmiş olsa da bankacılık, borsacılık, sigortacılık gibi finansal hizmetlerde akademik yazında incelenmemiştir. Sosyal bilimlerdeki limitli kaynakçaya katkı açısından uzaydan dünyaya ve insanlığa gelebilecek tehditlerin olası finansal risklerinin yönetimi bu çalışmada incelenmektedir. Sonuçlar arasında astro-ekonomi veya uzay ekonomisi disiplininin geliştirilmesi, JEL veya ASCL.net kodları gibi ilgili tüm bilimsel konularda önemli geliştirme ihtiyacının tespiti bulgulardan bazılarıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuş Alparslan Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectRisk Yönetimien_US
dc.subjectUzay Ekonomisien_US
dc.subjectAstro-Ekonomien_US
dc.subjectFinansal Kurumlaren_US
dc.subjectFinansal Piyasalaren_US
dc.titleUzaydan Dünyaya Gelebilecek Tehditler, Uzaylı İstilası veya Dünya Dışı Yaşamla Temas Durumu: Finansal Kurumlarda ve Piyasalarda Sürdürülebilirliğe, Risk Yönetimine Dair Önerme ve Yaklaşımlaren_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6622-3926en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issueICOAEF' 19en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDirican, Cüneyt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record