Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Özlem
dc.contributor.authorAlbayrak, Aslı
dc.date.accessioned2023-04-26T09:52:56Z
dc.date.available2023-04-26T09:52:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYILDIRIM, Ö., & ALBAYRAK, A. (2019). Yabancı Turistlerin İstanbul Sokak Yemeklerini Değerlendirmeleri Üzerine Bir. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1077, 1092.en_US
dc.identifier.issn2147-8775
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21325/jotags.2019.409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3767
dc.description.abstractGelişmekte olan pek çok ülkenin hızlı kentleşme nedeniyle sokak yemeklerine olan talepleri giderek artış göstermektedir. Sokak yemekleri, gelir getirici bir strateji, hızlı ve ekonomik bir yemek seçeneği olduğundan dolayı giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Sokakta yemek yemek geçmişte olduğu gibi günümüzde de gündelik hayatın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Farklı bir ülkeyi keşfetmenin ve o kültürü tanımanın en etkili yollarından biri de sokak yemeklerini tatmaktır. Dolayısıyla hem bir kültürü keşfetmek hem de ucuz hem kaliteli hem de çekici bir unsur olan sokak yemekleri yabancı turistler için önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde en fazla turist çeken şehirlerden biri olan İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin İstanbul sokak lezzetleri hakkında görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma arşiv tarama, katılımsız gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşmeden oluşan çoklu veri toplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin genel olarak İstanbul’da satılan sokak yemeklerinden memnun oldukları ancak besin değeri ile temizlik, çalışanların kıyafetleri ve satış yapılan mekanların temizliğinden endişe duydukları saptanmıştır. Çalışma sonucunda hem yerel yöneticilere hem de sokak yemeklerini satan satıcılara önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİrfan YAZICIOĞLUen_US
dc.relation.ispartofJournal of Tourism and Gastronomy Studiesen_US
dc.identifier.doi10.21325/jotags.2019.409en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectSokak Yemeklerien_US
dc.subjectNitel Araştırmaen_US
dc.subjectYarı Yapılandırılmış Görüşmeen_US
dc.titleYabancı Turistlerin İstanbul Sokak Yemeklerini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programıen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1077en_US
dc.identifier.endpage1092en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAlbayrak, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record