Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Murat
dc.date.accessioned2023-04-27T13:20:35Z
dc.date.available2023-04-27T13:20:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAKKAYA M (2019). The Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedom And Economic Growth In Emerging Markets. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 1 - 10.en_US
dc.identifier.issn1302-4191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3792
dc.description.abstractEkonomik büyüme bir ekonominin zaman içindeki üretim hacmindeki artış olarak tanımlanmaktadır. Yabancı sermaye yatırımları genellikle ikiye ayrılmaktadır: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dolaylı yabancı sermaye yatırımları. Gelişmekte olan ülkelere giren doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomik büyümenin, istihdamın ve milli gelirin artmasının ana itici gücü olarak görülmektedir. Küreselleşme ile 1990'lardan itibaren Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında (DYSY) önemli artışlar olmuştur. Literatürde yer alan doğrudan yabancı sermaye yatırımının evsahibi ülkelere önemli yararlar sağladığı bulgularına rağmen, DYSY – büyüme ilişkisine yönelik araştırmalarda çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmada 1995-2016 yılları arasında gelişmekte olan piyasa olarak tanımlanan 12 ülkede DYSY, ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme ilişkisinin Dinamik Panel Veri metodu ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre % 5 anlamlılık düzeyinde DYSY ve ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ancak ekonomik özgürlükler ile bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ayrıca, yüksek teknolojik ürün ihracatı ve nüfus Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını etkilemektedir. Dışa açıklık, faiz oranları, işsizlik oranı ve iç tüketim arasında ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımıen_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectEkonomik Özgürlüken_US
dc.subjectFaiz Oranlarıen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.titleThe Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedom And Economic Growth In Emerging Marketsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkkaya, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record