Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkçam, Harun
dc.contributor.authorAlmalı, Vildan
dc.date.accessioned2023-05-08T05:25:15Z
dc.date.available2023-05-08T05:25:15Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationAKÇAM, H., & ALMALI, V. (2023). Tomris Uyar’ın Gecegezen Kızlar öykülerine masallar bağlamında metinlerarası bir bakış. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 500-511.en_US
dc.identifier.issn2148-7782
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29000/rumelide.1285325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3812
dc.description.abstractTomris Uyar, Türk öykücülüğünün önemli isimlerindendir. Uyar’ın 1983 yılında yayımlanan Gecegezen Kızlar adlı öykü kitabı metinlerarasılık kuramı ve geleneğin devamlılığı noktasında önem arz eden bir eser olarak karşımıza çıkar. Yazar, anonim halk edebiyatının önemli bir türü olan masalların kahramanlarını, yarattığı öykülerin evreni içerisine yerleştirip toplumsal ve politik meselelere değinen çok katmanlı öyküler kaleme almıştır. Bir çeşit yeniden yaratım olan metinlerarasılık pek çok yöntemiyle bu eserde görülmektedir. Uyar, bu yeniden yaratımı halk edebiyatının en yaygın türlerinden olan masallar aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Yazar, ilişki kurduğu masalları, öykülerini güçlendirmek ve “Masal kahramanları çağımızda yaşasaydı nasıl yaşam sürerlerdi?” sorusuna alternatif bir cevap üretebilmek amacıyla kullanmıştır. Yazarın masallarla kurduğu metinlerarası ilişkilerin yanı sıra öykülerinde halk edebiyatına ait nazım parçalarına yer vermesi, modern Türk edebiyatı içerisinde halk edebiyatıyla ilişki kurmak olarak algılanan geleneğin aktarımını yapması yönünden önemlidir. Tüm bunların ışığında yazar parodi, pastiş, kolaj gibi metinlerarası yöntemlerden, diyalog, leitmotif, gibi anlatım tekniklerinden yararlanıp yoğun öyküler var etmiştir. Sözlü ve yazılı gelenek aktarıcılığı folklor ürünlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Halk kültürüne ait temelde sözlü olan edebi ürünler, kurmaca eserlere de kaynaklık edebilmektedir. Masal, destan, efsane gibi halk edebiyatı ürünleri, geleneksel aktarımlarının dışında yeniden kurgulanarak modern aktarım unsurları olmuşlardır. Çalışmada halk edebiyatı türlerinden masallar, metinlerarası bir bakış ile değerlendirilecektiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYakup YILMAZen_US
dc.relation.ispartofRumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.29000/rumelide.1285325en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Öykücülüğüen_US
dc.subjectTomris Uyaren_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectMetinlerarasiliken_US
dc.subjectGelenek Aktariciliğien_US
dc.title31. Tomris Uyar’ın Gecegezen Kızlar öykülerine masallar bağlamında metinlerarası bir bakışen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6644-3870en_US
dc.authorid0000-0002-4053-9276en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage500en_US
dc.identifier.endpage511en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkçam, Harun
dc.institutionauthorAlmalı, Vildan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record