Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüvercin, Deniz
dc.date.accessioned2023-05-09T06:53:02Z
dc.date.available2023-05-09T06:53:02Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGüvercin, D. (2018). Terörizmin Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Çalışma: Türkiye Örneği. Journal of Yaşar University, 13(51), 281-292.en_US
dc.identifier.issn1305-970X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3822
dc.description.abstractÖz: Terörizmin, belirsizlik yarattığı ve yatırımların getirisini azaltarak ekonomik gelişmeyi önlediği literatürde belirtilmiştir. Bu çalışma, kız çocuklarının beklenen ücret seviyesini artıran eğitim yatırımlarının terörizmden nasıl etkilediğini ele almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 80 il için terörizmin eğitimde cinsiyet eşitsizliği üzerine etkisi uygulamalı olarak incelenmiştir. Uygulama sonuçları, terörizmin eğitimde cinsiyet eşitsizliğini ilköğretim seviyesinde anlamlı bir şekilde etkilememekte, lise seviyesinde ise negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemekte olduğunu göstermektedir. Tahmin sonuçları, terörizmin, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini, terör bölgesine uzak ve daha az terör saldırısı yaşanan illerde daha fazla artırdığını göstermektedir. Tahmin sonuçları, daha gelenekçi değerlere sahip illerde eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin daha fazla olduğunu ve göçün, eğitim düzeyinin ve gelir düzeyinin anlamlı bir şekilde eğitimde cinsiyet eşitsizliğini etkilemediğini işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYaşar Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofJournal of Yasar Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimde Cinsiyet Eşitsizliğien_US
dc.subjectBölgesel Terörizmen_US
dc.subjectEğitimin Ekonomik Getirisien_US
dc.subjectAsimetrik Etkien_US
dc.titleTerörizmin, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Çalışma: Türkiye Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid000-0001-6158-3877en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGüvercin, Deniz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record