Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCoşkun, Haliseen_US
dc.contributor.authorVural, Huriyeen_US
dc.contributor.authorDemirkaya, Şerefen_US
dc.date.accessioned2016-07-15T08:37:56Z
dc.date.available2016-07-15T08:37:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationCoşkun, H., Vural, H., Demirkaya, Ş. (2011). Beyin damar hastalığı olan hastalarda baş yüksekliğinin ve trakeal aspirasyonun beyin kan akımına etkisi. Journal of Neurological Sciences. 28.2, 155-167.en_US
dc.identifier.issn13001817
dc.identifier.issn13021664
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/532
dc.descriptionDemirkaya, Şeref (Arel Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırma strok tanısı konulan hastalarda farklı baş yükseklik açılarında ve trakeal aspirasyon işlemi sırasında beyin kan akımında meydana gelen değişiklikleri Transkranyal Doppler Cihazı (TCD) ile saptayarak bu hastalarda en uygun baş yüksekliğini ve aspirasyonun hangi baş yükseklik derecesinde yapılması gerektiğini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın vaka grubu GATA Nöroloji kliniğinde Ekim 2002-Ağustos 2003 tarihleri arasında strok tanısı ile kliniğe yatan ve araştırma koşullarına uyan 30 hastadan, kontrol grubu da 30 sağlıklı bireyden oluşmuştur. Aspirasyon uygulaması sırasında ölçüm sadece 6 hastada yapılabilmiştir. Araştırmanın verileri TCD cihazı ile ölçüm yapılarak elde edilmiştir. Orta serebral arter (OSA) kan akım hızı ölçümleri 0,15,30,45 ve 60 derece baş yükseklik açılarında yapılmıştır.Baş yükseklikleri gonyometre ile ölçülmüştür. Aspirasyon işlemi sırasında ölçüm 15 ve 30 derecede olmak üzere 2 kez yapılmıştır.Gruplar arası karşılaştırmalar için Leveene analizi yapılmış, normal dağılıma uyan değerler için t-test, uymayan değerler için Mann Whitney U testi ,bağımlı grupların karşılaştırılmasında Wilcoxson Sign Ranks testi kullanilmistir. Bulgular: Kontrol ve çalışma grubunda baş yüksekliği arttıkça OSA kan akım hızında azalma meydana geldiği, alt grup analizleri yapıldığında baş yüksekliğinin artması ile beyin kan akım hızındaki azalmanın strok tipi açısından anlamlı olmadığı görülmüştür. Lezyonun bulunduğu tarafta OSA kan akımı daha hızlı olmakla birlikte bu durum istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmamıştır. Trakeal aspirasyon sırasında lezyonun olduğu tarafta kan akım hızı azalmıştır. Sonuç: Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastaların genel durumu değerlendirildikten sonra beyin kan akım hızını arttırmak için baş yüksekliği 30 dereceden aşağıda olacak şekilde yatırılması önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherElsevieren_US
dc.relation.ispartofJournal of Neurological Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStroken_US
dc.subjectBeyin Kan Akımıen_US
dc.subjectBaş Yüksekliğien_US
dc.subjectAspirasyonen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.titleBeyin damar hastalığı olan hastalarda baş yüksekliğinin ve trakeal aspirasyonun beyin kan akımına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of head up position and suctioning in patients with strokeen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü.en_US
dc.authoridTR123042en_US
dc.authoridTR8594en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record