Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Güvenliğin doğası doğanın güvenliği 

    Dedeoğlu, Çağdaş (Paraf Yayınları, 2013)
    Bu kitap, Taksim Gezi Parkı’nın doğaya ve insana değer vermeyen, “ben yaptım, oldu”cu bir mantıkla dönüştürülmesini engellemeye yönelik protestolarla başlayan, azalıp artan gerilimlerle ve can kayıplarıyla süregelen ...
  • Afrodit 

    Louys, Pierre; Dedeoğlu, Çağdaş (Paraf Yayınları, 2013)
    Kadının henüz toplumun eşit bir yurttaşı olarak yurttaşlık haklarını elde edememiş olduğu bir dönemin gerçekleri çerçevesinde kurgulanmış yarı efsanevi bir romanla karşı karşıyayız. Grek toplumunda kadın, yurttaş sayılmamasına ...