Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Tanzimat dönemi muhasebe kayıt düzenine bir bakış : Şirket-i Hayriye finansal raporlaması 

  Daloğlu, Pınar (Hiperlink Yayınları, 2020)
  Tanzimat, Osmanlı Devleti'nin geleneksel dönem ekonomik ilişkilerinde köklü değişikliklerin gerçekleştiği, üretim ilişkilerinin yeniden şekillendiği ve şirketleşmenin hızla arttığı bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu ...
 • İşletmeye giriş 

  Karacabey, Ali Argun; Ürü Sanı, Oben F. (Hiperlink Yayınları, 2019)
  Çağdaş bir yaklaşımla işletmelerin yönetsel ilke ve fonksiyonlarını konu alan bu çalışma; küreselleşme, teknoloji ve etik ekseninde evrilen günümüz iş ortamının temel unsurlarını anlamada temel bir kaynak niteliğindedir. ...
 • Genel muhasebe 

  Ataman, Ümit (Türkmen Kitabevi, 2013)