Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Hüseyinen_US
dc.date.accessioned2017-02-15T11:38:50Z
dc.date.available2017-02-15T11:38:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationÇelik, H. (2012). Küreselleşme sürecinde kimlik tartışmaları ve medyanın Rolü: Kosova örneği. Global Media Journal: Turkish Edition. 2.4, 21-44.en_US
dc.identifier.issn1309-7601
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/768
dc.description.abstractKüreselleşme finansal kaygılarla hazırlanmış ve kültürün küreselleşmesi ile sonuçlanmıştır. Günümüzde kendisine dayatılan kültüre maruz kalan insanlar kimliklerini sorgulamaya başlamışlar ve çeşitli arayışlara yönelmişlerdir. Bu nedenle kültürel kimlik oluşumları ortaya çıkmaktadır. Kültürün küreselleşmesi ulus devlet yapısını tahrip ederek çeşitli kültürel oluşumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan oluşumların nihai hedefi bir devlet oluşumudur. Bu süreçte medyanın rolü çok önemlidir. Bu makalede küreselleşme ile kültür arasındaki ilişki ortaya konularak kimliklerin oluşumunda medyanın rolü üzerinde durulmaktadır. Kimlik tartışmalarında medyanın rolünü ortaya koymak amacıyla Kosova’nın devletleşme süreci incelenmiştir. Bu süreçte kültürel değerlerin aktarılmasında ve benimsetilmesinde medyanın etkisi dikkat çekmektedir. Kültürel kimliklerin oluşumuna çok seslilik ve etnik açıdan bakan medya bu sürecin devam etmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle ulus devletler için bölünme ve parçalanma süreci devam etmektedir. Bu süreçte medya kültürel kimliklerin üzerinde daha fazla durarak süreci hızlandırmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofGlobal Media Journal: Turkish Editionen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectKültürel Kimliken_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectKosovaen_US
dc.titleKüreselleşme sürecinde kimlik tartışmaları ve medyanın Rolü: Kosova örneğien_US
dc.title.alternativeGlobalization, identity and the role of media: the case of Kosovoen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümüen_US
dc.authoridTR49248en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇelik, Hüseyinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record