Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGaniz, Selahattinen_US
dc.contributor.authorGüreken, Hasan Tekinalpen_US
dc.date.accessioned2016-02-12T13:34:39Z
dc.date.available2016-02-12T13:34:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGüreken, H.T. (2013). Grafik tasarım ve reklam tasarımı ilişkilerinde kreatif olgu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/82
dc.description.abstractKreatif olgu ya da başka bir ifadeyle, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, eskilerden beri var olan ve de günümüz yüzyılında en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Tasarım dünyasının en önemli kavramıdır. Farklı olmak, fark yaratmak, göze çarpmak ya da aradan sıyrılmak; bir tasarımcı için en önemli amaçtır. İşte bu bağlamda; tasarımın en önemli dallarından olan grafik tasarım ve reklam tasarımı ilişkisindeki kreatif olgu da, görsel iletişim tasarımı adına yapılan tüm tasarımların özgün olması ve farkındalık yaratması için gerekli olan önemli bir kavramdır. Bu çalışmada önce yaratıcı düşüncenin tarihsel sürecinden başlayarak, genel anlamda yaratıcılık kavramının felsefi ve sanatsal boyutu araştırılmış, ayrıca yaratıcılığın reklam tasarımı ile olan bağlantısı adına pazarlamadaki ve iş dünyasındaki önemine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla, reklam ve grafik tasarımı kavramı da kendi içinde geniş bir şekilde incelenmiş ve reklam tasarımı içerisindeki grafik tasarım ve genel tasarım kavramlarının önemine değinilmiştir. Tüm bu araştırmanın amacı grafik tasarım ve reklam tasarımı birlikteliğindeki kreatif olgunun ya da başka bir tabirle yaratıcı etkileşimin günümüz iletişim çağındaki önemini vurgulamak ve tasarım kavramı içerisinde yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu işaret etmektir. Ayrıca kopyacı olmayan, yenilikçi öneriler getiren, kavramsallaştırdığı ve dile getirdiği fikirleri elle tutulur deneyimlere dönüştüren bir tasarımcı olmanın yolunu göstermektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKreatif Olguen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectReklam Tasarımıen_US
dc.titleGrafik tasarım ve reklam tasarımı ilişkilerinde kreatif olguen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarım Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüreken, Hasan Tekinalpen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record