Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCankardaş, Sinemen_US
dc.contributor.authorTosun, Ahmeten_US
dc.date.accessioned2017-06-13T13:39:10Z
dc.date.available2017-06-13T13:39:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCankardaş, S., Tosun, A. (2016). Sağlık inanç modeli çerçevesinde gençlerde kondom kullanımını etkileyen faktörler. Türk Psikoloji Dergisi. 31. 77, 31-41.en_US
dc.identifier.issn1300-4433
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/837
dc.descriptionCankardaş, Sinem (Arel Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsel ilişki sırasında kondom kullanma davranışını gerçekleştirmelerinde sağlık inançlarının etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul ve İzmir’de yer alan yedi farklı üniversitede okuyan, cinsel deneyimi olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 299 öğrenciye AIDS Sağlık İnanç Ölçeği ve AIDS’ten Korunma Özyeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Yordayıcı ve yordanan değişkenler arasında yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda sadece kişilerin kondom kullanma özyeterliliklerinin, kondom kullanma davranışını anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Bunun yanında AIDS’ten korunma özyeterliliği ve AIDS Sağlık İnancı açısından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Kadınların, kondom kullanımına yönelik fayda algısının ve AIDS’ten korunma özyeterliliklerinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülürken, cinsellikle ilgili konuları aile ile konuşabilme özyeterliliğinin erkeklerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Psikologlar Derneğien_US
dc.relation.ispartofTürk Psikoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKondom Kullanımıen_US
dc.subjectSağlık İnanç Modelien_US
dc.subjectÖzyeterliliken_US
dc.subjectAIDSen_US
dc.titleSağlık inanç modeli çerçevesinde gençlerde kondom kullanımını etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeFactors affecting condom use in young people in the frame of health belief modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authoridTR227246en_US
dc.authoridTR126194en_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue77en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record