Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSezer, Nurien_US
dc.contributor.authorGüzel, Cengizen_US
dc.date.accessioned2016-02-12T14:43:34Z
dc.date.available2016-02-12T14:43:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGüzel, C. (2014). Grafik tasarımda görsel kültür ve görme biçimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/84
dc.description.abstractİnsan algısının tarihsel süreç içerisinde ortaya koyduğu bölgesel, ulusal gelişim ile büyüyen kültür, beraberinde değişik görme biçimleri yaratmıştır. Aslında herşey ateşi kullanmak veya yazıyı keşfetmek ile başlamadı. Çünkü insanlar ilk önce göz retinalarına yansıyan görme biçimleri ile, şekilleri, cisimleri ve kendini diğer canlılardan ayıran farklılıkları adlandırmaya başladı. Bu aşamada temel amaç, Grafiğin kültürel yansımalardan yola çıkarak toplumda yarattığı sosyo-ekonomik dinamiklerin değerlendirilmesi ve Grafik sanatlar açısından nasıl şekillendiğini göstermektir. Bu çerçevede reklamın dinamiği olan sanat kavramın dilbilimsel yansımalarından yola çıkarak reklam kültürünü sorgulamak ve yeni reklam biçimlerini ortaya koymaktır. Grafik tasarımı sanat, felsefe, sosyoloji gibi kavramlar ile değerlendirmek açısından yol gösterici bir kaynak olarak düşünülmüştür. Bu çalışmanın içeriği, ilk olarak Grafik tasarımda görsel kültür ve görme biçimleri sanat ve tasarımın farklı boyutlarına değinerek aralarındaki ilişkileri açıklamaya, bunları kavramsal olarak zaman, mekan, toplumsal katman, ülkelere göre nasıl değişebileceğini kapsamaktadır. Bu temelden hareketle 1. Bölümde kültür kavramından yola çıkarak görsel kültür ve alt başlıkları tanımlanmıştır. 2. Bölümde sanatta görme biçimleri, tasarım, estetik bakış ve gösterge sistemleri olarak incelenmektedir. 3. Bölümde Reklamın kültürü ve sosyal, siyasal yansımaları ışığında reklamın dili sorgulanmıştır. Ayrıca Reklam kültürünün toplumlar üzerinde yarattığı yönelimler ve bunun sonuçları üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. 4. Bölümde Tüketim toplumlarının reklamlara etkisi ve yansımaları karşılaştırılmalı olarak değerlendirilip, yeni reklam biçimleri ile reklamları okumak olarak incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrafiken_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectGörsel Kültüren_US
dc.subjectGörme Biçimlerien_US
dc.subjectReklam ve Grafiken_US
dc.titleGrafik tasarımda görsel kültür ve görme biçimlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüzel, Cengizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record