Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDeniz, Mehmet Enginen_US
dc.contributor.authorAğırbay, Fatmaen_US
dc.date.accessioned27.09.2018T15:54:00Z
dc.date.accessioned2018-11-30T07:36:29Z
dc.date.available27.09.2018T15:54:00Z
dc.date.available2018-11-30T07:36:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAğırbay, Fatma. (2018). Özel okul öğretmenlerinin örgütsel ve meslekî bağlılıkları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1291
dc.descriptionYüksek lisans tezi.
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel ve meslekî bağlılıkları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin farklı ilçelerindeki çeşitli özel okullarda görev yapan 159 kadın, 71 erkek toplam 230 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Demografik Bilgi Formu'nun yanı sıra, Eğitim Örgütlerinde Allen ve Meyer Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Meslekî Bağlılık Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgüte duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık toplam puanlarının orta düzeyde olduğu, örgütsel bağlılığın alt bileşenlerine göre yapılan değerlendirmede en yüksek puana sahip alt bileşenin duygusal bağlılık olduğu görülmüştür. Bu sonuç literatürdeki bulguları destekler niteliktedir. Yaş, cinsiyet, kıdem, okuldaki görev süresi, medenî durum, aylık gelir, branş, sözleşme şekli, okulun imajı ve bulunduğu çevre, öğretmenlikten başka işte çalışmış olma gibi değişkenlerle örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Meslekî bağlılık düzeyinde en yüksek puana sahip alt boyut yine duygusal bağlılık olmuş, mesleğe normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı alt bileşenlerinin puanları orta düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin işten ayrılma niyeti puanları orta düzeyde bulunmuş; örgütsel ve meslekî bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Verimliliğien_US
dc.subjectLabor Productivityen_US
dc.subjectKariyer Gelişimien_US
dc.subjectCareer Developmenten_US
dc.subjectKişilik ve Mesleken_US
dc.subjectPersonality and Occupationen_US
dc.subjectÖzel Okul Öğretmenlerien_US
dc.subjectPrivate School Teachersen_US
dc.subject.lccHF 5551/.A35
dc.titleÖzel okul öğretmenlerinin örgütsel ve meslekî bağlılıkları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAğırbay, Fatmaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record