Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Muzafferen_US
dc.contributor.authorDeveci, Ayşeen_US
dc.date.accessioned10.10.2018T20:28:00Z
dc.date.accessioned2018-11-30T07:36:33Z
dc.date.available10.10.2018T20:28:00Z
dc.date.available2018-11-30T07:36:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDeveci, Ayşe. (2018). Zihinsel ve fiziksel yeti eksikliği olan çocukların anneleri ile yeti eksikliği olmayan çocukların annelerinin anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması. (). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1314
dc.descriptionYüksek lisans tezi.
dc.description.abstractYeti eksikliği, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına sebebiyet veren organ yokluğu veya bozukluğu neticesi kişinin normal yaşam gereklerine uyamama durumu olarak açıklanabilmektedir. Yeti eksikliği olan bireyler ve aileleri özel yaşam, eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, çevre, konut ve toplum kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Yeti eksikliği olan bireylerin aileleri yeti eksikliğini kabul edememekte ve bu eksikliklerden dolayı ortaya çıkan sorunlarla baş etme konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmada çocuklarında yeti eksikliği olan anneler ile çocuklarında yeti eksikliği olmayan annelerin depresyon düzeyleri Beck ve Zung depresyon ölçekleri ile anksiyete düzeyleri ise Beck anksiyete ölçeği ile ölçülmüştür. Çocuklarında zihinsel ve fiziksel yeti eksikliği olan annelerin depresyon puan ortalamaları ile çocuklarında yeti eksikliği olmayan annelerin depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Anksiyete puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subject.lccRC 537/.D48
dc.titleZihinsel ve fiziksel yeti eksikliği olan çocukların anneleri ile yeti eksikliği olmayan çocukların annelerinin anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDeveci, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record