Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Muzafferen_US
dc.contributor.authorGenlik, Özgeen_US
dc.date.accessioned2016-03-01T13:28:18Z
dc.date.available2016-03-01T13:28:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGenlik, Ö. (2012). Yas süreci ve yas sürecindeki kişilerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/168
dc.description.abstractBu araştırma, yaşamlarının son beş yılı içerisinde aile üyelerinden birinin ve/ veya samimi bir arkadaşın kaybını yaşamış kişilerin yas süreçlerine etki eden değişkenleri tanımlamayı ve bazı değişkenlerin (merhumun kayıp yaşayan kişinin yaşamındaki rolü, merhumun ölüm biçim, yas süresi, kayıp yaşayan kişinin cinsiyeti) yas sürecindeki kişilerin depresyon ve anksiyete düzeylerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Ön lisans ve lisans düzeyinde olan 204 üniversite öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Yas sürecindeki değişkenleri tespit edebilmek amacı ile ?Kayıplar ve Yas Süreci Anketi? ve katılımcıların depresyon ve anksiyete semptomların şiddet ve yoğunluğunu tespit edebilmek için ?Beck Depresyon Envanteri? ve ?Beck Anksiyete Envanteri? uygulanmıştır. Sonuçlar; birinci derece yakının beklenmedik bir şekilde kaybeden kişilerin, kadınların, yas sürecinin ilk yıllarını yaşamakta olan kişilerin depresyon ve anksiyete puan ortalamaların; samimi bir arkadaşını beklenmedik bir biçimde kaybetmiş kişilerin, erkeklerin, yas sürecinin beşinci yılını yaşamakta olan kişilerin depresyon ve anksiyete puanlarını ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ayrıca yas sürecinde deneyimlenen baş etme stratejileri ile cinsiyet faktörü arasında; ölüm sebebi ile kayba yönelik ilk tepki arasında da anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYasen_US
dc.subjectKayıpen_US
dc.subjectÖlüm Biçimien_US
dc.subjectYas Sürecien_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.titleYas süreci ve yas sürecindeki kişilerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGenlik, Özgeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record