Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaymas, Serhaten_US
dc.date.accessioned2021-03-17T11:39:21Z
dc.date.available2021-03-17T11:39:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationKaymas, S . (2014). Türkiye'de Medya ve Avrupalılaşma Süreci: Türkiye Medyası, Avrupalılaşan Bir Kamusal Alan Deneyimi İçin Katkı Sunabilir Mi? . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 3 (6) , 42-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31611/376008en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31611/376008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2652
dc.description.abstractTürkiye'ye, Avrupa Birliği aday ülke statüsünün tanındığı 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin toplumsal oluşumunu ve modernleşme sürecini önemli ölçüde etkileyen boyutları ile kamusal alanda da gittikçe genişleyen bir ilginin odağına yerleşmiştir. Türkiye'nin Avrupalılaşma sürecinin, ülkenin modernleşmesini ve toplumsal oluşumunu etkileyen boyutlarıyla medya ve kamusal alan tartışmalarına dair özel bir gündeme yol açtığı gözlenir. Ancak Türkiye medyasının ülkenin Avrupalılaşma sürecinde olduğu kadar, ulusal kamusal alanın Avrupalılaşmasına dair sunduğu katkının da oldukça tartışmalı olduğu belirtilmelidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği içerisinde kamusal alan tartışmalarına dair bir tartışmanın ardından, Türkiye medyasının Avrupalılaşan bir kamusal alan deneyimi için katkı sunup sunamayacağı ele alınmaktadır. Türkiye'nin medya siyasasındaki değişim ve Gezi Parkı eylemleri ekseninde Türkiye'de medya ve kamusal alan denklemini ele alan çalışma, Türkiye'de Avrupa Birliği sürecinin medya içerisinde yanlış kurulan bir denklem olduğunu vurgulamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectUlusal Kamusal Alanların Avrupalılaşmasıen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectKamusal Alanen_US
dc.titleTürkiye'de Medya ve Avrupalılaşma Süreci: Türkiye Medyası, Avrupalılaşan Bir Kamusal Alan Deneyimi İçin Katkı Sunabilir Mi?en_US
dc.title.alternativeMedia and The Europanization in Turkey: Is The Turkey's Media Provide Any Contribution To The Europanization Of The National Public Sphere?en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorKaymas, Serhaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record