Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Emelen_US
dc.date.accessioned2021-03-17T13:22:00Z
dc.date.available2021-03-17T13:22:00Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, E . (2015). Alman Basınında İnşa Edilen Türk Kadını İmajı: "Speigel Online International" Örneği . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 4 (8) , 83-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31614/376166en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31614/376166
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2665
dc.description.abstract“Alman Basınında İnşa Edilen Türk Kadım İmajı: Spiegel Online International Örneği” başlıklı çalışmada, Alman basınındaki Türk kadım imgesinin küreselleşen dünyada nasıl inşa edildiğinin anlaşılabilmesi amacıyla, Spiegel Online International (Almanya) gazetesi, 2011 yılının “temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık” ayları boyunca “Türk kadını imajı” açısından ve “makro ve mikro yapı” şeklinde iki temel çözümleme üzerine kurulmuş olan Van Dijk’in söylem analizi kuramına dayalı olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde, bu çalışmada, Alman basınında Türk kadını imgesi aktarılırken, sahip olunan “ideolojik yapının” ne tür mesajlar aracılığıyla iletildiği ve bu mesajların iletisinde kullanılan “söylem ve imgelerin” nasıl seçildiği ve bu aktarım sonucunda, incelenen gazete metinlerinin okurunun bu olayı algılama şeklinin ne yönde olduğu anlaşılabilmektedir. Ayrıca, bu değerlendirme, imgebilim, söylem analizi yöntemi gibi farklı alanlardan faydalanılarak yapılmış ve bu tutumla, çalışmaya disiplinler arası bir boyut kazandırılmıştır. Yabancı basından Spiegel Online International (Almanya) gazetesindeki Türk kadını ile ilgili haberler ve bu haberlerde kullanılan imajlar, altı ay süreyle takip edilerek, Alman basınında, küresel dünyada “Türk ve Türk kadını” deyince ne akla geliyor, bu kelime hangi söylemler ve imgelerle tanımlıyor anlaşılabilmekte ve Türk imgesinde, geçmişten bugüne ne gibi değişimler yaşanmış gözler önüne serilebilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Kadını İmajıen_US
dc.subjectSöylem Analizien_US
dc.subjectAlman Basınıen_US
dc.subjectTürk Kimliğien_US
dc.titleAlman Basınında İnşa Edilen Türk Kadını İmajı: "Speigel Online International" Örneğien_US
dc.title.alternativeTurkish Woman Image In German Pressen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorÖzdemir, Emelen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record