Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBabür Tosun, Nurhanen_US
dc.contributor.authorAşcı, Didemen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T12:17:55Z
dc.date.available2021-04-09T12:17:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBabür Tosun, N , Aşcı, D . (2019). MARKA TOPLULUKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA NOSTALJİK İMAJ TÜKETİMİNİN ROLÜ: VOLKSWAGEN BEETLE TÜRKİYE KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 6 (12) , 43-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/42935/519422en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/42935/519422
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2690
dc.description.abstractBu çalışma, marka topluluklarındaki bireylerin özbenzeşim ve aidiyet konusunda olası tutumlarını anlamak ve topluluk üyelerinin nostalji eğilimlerini, nostaljik tüketimlerini ‘imaj tüketimi’ kavramı üzerinden açıklamak amacıyla yazılmıştır. Çalışmanın temel sorusu, Türkiye’deki marka topluluklarında nostaljik tüketimin, nostaljik imaj üzerinden yapılıp yapılmadığı ve bunun bir kendini ifade etme biçimi olup olmadığıdır. Bu araştırma iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında Türkiye’deki Volkswagen Beetle toplulukları üyelerinden sekiz kişiyle nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yapılmış ve açıklayıcı repertuarlar üzerinden yorumlanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise odak grup görüşmesinden alınan cevapları sorgulamak amacıyla yine aynı topluluğun üyelerinden dört yüz on kişiyle nicel araştırma yöntemlerinden çevrimiçi anket çalışması yapılmıştır.Araştırma sonucunda Türkiye’deki Volkswagen Beetle topluluklarında nostalji eğiliminin ve nostaljik tüketimin yüksek olduğu bulgulanmıştır. Topluluk üyelerinin, kolektif özbenlik üzerinden geliştirdikleri topluluk aidiyetinin ve özbenzeşimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teorik arkaplan ve yapılan iki aşamalı araştırma sonucunda topluluk üyelerinin, nostaljik tüketimi kişisel nostaljilerinden ziyade meta tüketimi üzerinden kendilerini ifade etmek amacıyla gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kendilerini imaj tüketimiyle bir marka üzerinden ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarka Topluluğuen_US
dc.subjectÖzbenzeşimen_US
dc.subjectNostaljien_US
dc.subjectNostaljik İmajen_US
dc.subjectİmaj Tüketimien_US
dc.titleMarka Topluluklarının Tüketim Davranışlarında Nostaljik İmaj Tüketiminin Rolü: Volkswagen Beetle Türkiye Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeRole of Nostalgic Image Consumption On Consumption Behavior of Brand Communities: A Research On Volkswagen Beetle Users In Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record