Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Faruken_US
dc.date.accessioned2022-07-20T08:48:35Z
dc.date.available2022-07-20T08:48:35Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBULUT F (2022). DEĞİŞTİRİLMİŞ AYRIK HAAR DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE YENİ BİR HİSTOGRAM EŞİTLEME YÖNTEMİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10(1), 188 - 200. Doi: 10.21923/jesd.931771en_US
dc.identifier.issn1308-6693
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21923/jesd.931771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3013
dc.description.abstractHistogram eşitleme dijital görüntülerin kontrastını artırmak için kullanılan yöntemlerden biridir. İdeal histogram eşitleme yöntemlerinde, girdi ve çıktı arasındaki görüntü benzerliğini koruyarak histogramdaki dağılımları tekdüze hale getirerek kontrast gerilmektedir. Frekans alanında yapılan bu çalışmada, Düşük Dinamik Aralığında değiştirilmiş ayrık Haar Dalgacık Dönüşümü ile yeni bir görüntü kontrast germe yöntemi önerilmiştir. Bu yöntemde Olasılık Kütle Fonksiyonunu ile frekansların yüksek geçiş kanalında gürültülü frekanslara bir baskılama işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapılan frekans dönüşümlerinde histogram frekansların dinamik aralıklarında önemli bir azalma sağlanmıştır. Frekans alanındaki bu işlem görüntüde standart sapmanın artmasını sağlayarak görüntü kalitesinin iyileşmesini sağlar. Kıyaslamalı bir veri seti üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda, önerilen yöntem konvansiyonel metotlarla kıyaslanmış ve umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Görüntü kalitesi değerlendirme metriklerinden Tepe Sinyal Gürültü Oranı (PSNR), Ortalama Kare Hata (MSE), Yapısal Benzerlik Endeks Ölçütü (SSIM) ve Kontrast değeri deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. Önerilen bu yaklaşım ile elde edilen sonuçlar diğer algoritmaların sonuçları ile kıyaslandığında hem kalitatif hem de kantitatif açıdan başarılı bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.relation.ispartofMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.identifier.doi10.21923/jesd.931771en_US
dc.identifier.doi10.21923/jesd.931771
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşük Dinamik Aralığıen_US
dc.subjectHaar Dalgacık Dönüşümüen_US
dc.subjectHistogram Eşitlemeen_US
dc.subjectKontrastı İyileştirmeen_US
dc.titleDeğiştirilmiş Ayrık Haar Dalgacık Dönüşümü ile Yeni Bir Histogram Eşitleme Yöntemien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2960-8725en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage188en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBulut, Faruken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record