Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit Şakar, Ayşeen_US
dc.date.accessioned2016-09-21T09:34:03Z
dc.date.available2016-09-21T09:34:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationYiğit Şakar, A. (2011). Türk turizm sektörüne sağlanan vergi teşvik düzenlemeleri. Yaklaşım Dergisi. 226.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/594
dc.description.abstractTurizm sektörü, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmiş düzeyine önemli katkıları olan sektörlerden birisidir. Dünyanın en çok turist çeken 7. ülkesi olarak(1) gözde turizm merkezlerinden biri olan ülkemiz, turizm çeşitliliği açısından eşsiz imkânlar sunmaktadır. Kıyı turizminin yanı sıra sağlık turizmi ve termal turizm, eko turizm, kış sporları turizmi, doğa turizmi, kongre-fuar turizmi, yat turizmi, golf turizmi, inanç turizmi gibi alternatif turizm türleri açısından oldukça zengin doğal kaynaklara sahiptir. Türkiye, dünyanın turizmden en çok gelir elde eden ülkeleri arasında ilk ona girse de turizm gelirlerini daha da arttıracak potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli, akılcı bir teşvik sistemi ile destekleyerek turizm yatırımlarını geliştirmek, ekonominin dış ticaret açığını kapatmak, istihdamı arttırmak mümkündür. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin verilerine göre 2011 Ocak - Haziran dönemi toplam turizm geliri 8 milyar 472 milyon 459 bin Amerikan Doları’dır(2) ve 2010 yılında turizmin dış ticaret açığını kapatma payı % 34.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler görüşümüzü destekler niteliktedir(3). Bu makalenin konusunu Türk Vergi Sistemi içinde turizm sektörüne tanınan vergi teşvikleri oluşturmaktadır. Söz konusu teşvikler başlıca Turizmi Teşvik Kanunu(4), Emlak Vergisi Kanunu(5) ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı(6) içerisinde düzenlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofYaklaşım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürk turizm sektörüne sağlanan vergi teşvik düzenlemelerien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü.en_US
dc.authoridTR17281en_US
dc.identifier.volume226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYiğit Şakar, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record