Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkdemir, Alien_US
dc.contributor.authorYıldız, Burcuen_US
dc.contributor.authorAydın, Orhanen_US
dc.date.accessioned2021-06-11T09:50:27Z
dc.date.available2021-06-11T09:50:27Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAkdemir, A., Yıldız, B., & Aydın, O. (2021). Covid-19 etkisindeki iş dünyası temsilcilerinin nitel yöntemle sorun ve çözüm saptamalarının belirlenmesi. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 54–68.en_US
dc.identifier.issnISSN 2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2751
dc.description.abstractCovid-19; başta sağlık sektörü olmak üzere tüm sektörleri birçok alanda etkilerken, dijitalleşme, uzaktan eğitim uzaktan toplantı, mobil bankacılık, sigortacılık alanlarındaki gelişimler hız kazanmıştır. Covid-19 ile birlikte sağlık, ilaç ve tıbbi malzeme sektörleri, gıda sektörü gibi Ulusal Güvenlik konusu olmaya başlamıştır. ABD’nin ticaret savaşları, yeniden korumacılığı gündeme getirmiştir. Şirket kurtarmaları özellikle Almanya'da, öne çıkan konu haline gelmiştir. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şirketleri üretimlerini Çin’den kaydırmaya başlamıştır. Globalde yaşanan tüm bu değişimler, “Türkiye açısından bir fırsat olabilir mi?” Önümüzde çok yeni iş alanına sahip Anadolu toprakları bulunmaktadır. Ekonomide ve sanayide gelişmiş tüm ülkelere baktığımızda, sanayide kümeleme modelini çalıştıklarını görmekteyiz. Anadolu için neler yapabiliriz? Dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Ekonomi, eğitim ve hukuksal alandaki reformlar neler olmalıdır? Tespit edilen bu problemlerin açığa çıkarılması amacıyla yaptığımız çalışmada metin madenciliği ve nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Lojistik sektörü, inşaat, otomotiv, tekstil, telekomünikasyon, maden, kimya, hizmet sektörü, turizm, sağlık, finans, elektrik, elektronik, eğlence ve perakende sektöründen, toplam 13 sektörden olmak üzere 20 üst düzey yöneticisi, sektör girişimcilerinin görüşleri odak grup görüşmesi yöntemi ile alınmıştır Katılımcıların görüşleri kaydedilerek, metin oluşturulmuştur. Elde edilen metin incelenerek sistematik analiz yapılmıştır. Sektör girişimcileri-yöneticilerinin konusoru başlıkları temelindeki saptamaları 20 kategori altında sınıflandırılmıştır ve çözüm önerileri hazırlanarak sunulmuştur. Sanayinin Anadolu’ya yayılması gerekmektedir, yapılacak yatırımlarda devletin özel sektör temsilcileri ile işbirlikleri ve ortaklıklar kurması, finansal riskin dağıtılması önemlidir, bölgesel asgari ücret uygulamalarına yönelinmelidir, Türki cumhuriyetler ile iş birliği anlaşmaları arttırılmalıdır, Türkiye’de şehirsel bazda kümelenmeye gidilmelidir, meslek liseleri ve üniversitelerde daha nitelikli eleman yetiştirilmesi, yüksek işçilik maliyetlerini düşürecektir, Türkiye’ sosyal yardımların iş karşılığına bağlanması gereklidir, lojistikte bütün unsurları, süreçleri disipline edecek bir organizasyona ihtiyaç vardır, iç talebi karşılama yönelimli, yakın coğrafyalara satış yönelimli çalışmalar yapılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectİş Dünyasıen_US
dc.subjectBetimsel-Sistematik Analizen_US
dc.subjectKümelenmeen_US
dc.subjectSektörleren_US
dc.titleCovid-19 etkisindeki iş dünyası temsilcilerinin nitel yöntemle sorun ve çözüm saptamalarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of problems and solution suggestions of business representatives under the influence of covid-19 with qualitative methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5188-3304en_US
dc.authorid0000-0001-7459-8066en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record