Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKavak, Bahtışenen_US
dc.contributor.authorÖzkul, Nazime Ebruen_US
dc.contributor.authorTunçel, Nirayen_US
dc.date.accessioned2021-06-15T08:45:11Z
dc.date.available2021-06-15T08:45:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKavak, B., Özkul, N. E., & Tunçel, N. (2021). Gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) nun sosyal medya temelli satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici rolü. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 94–103.en_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2757
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, gelişmeleri kaçırma korkusunun sosyal medya temelli satın alma eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığının; bu etkinin de cinsiyet değişkeni ile düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesidir. Bu amaçlarla Türkiye’de yaşayan ve sosyal medya kullanan 18 yaş ve üzeri kişiler arasından amaçlı örneklem yöntemi kullanarak 372 kişiye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Öncelikle AMOS 24 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi ile ölçüm modeli test edilmiştir. Ardından araştırma modeli SPSS 24 yazılımı ile Process Macro eklentisi aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuçlara göre; gelişmeleri kaçırma korkusu sosyal medya temelli satın alma eğilimi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir ve bu etki kadınlarda erkeklere nazaran daha yüksektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)en_US
dc.subjectSosyal Medya Temelli Satın Alma Eğilimien_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.titleGelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) nun sosyal medya temelli satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici rolüen_US
dc.title.alternativeThe Effect of FoMO on the social media based purchasing intention with the moderation of genderen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5252-5410en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage94en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record